POVABILO NA SEJEM DOM plus O TRAJNOSTNI GRADNJI IN PRENOVI STAVB- izzivi in novosti

POVABILO NA SEJEM DOM plus O TRAJNOSTNI GRADNJI IN PRENOVI STAVB- izzivi in novosti

23. september 2022

POVABILO NA SEJEM DOM plus O TRAJNOSTNI GRADNJI IN PRENOVI STAVB- izzivi in novosti

Vabljeni na sejem DOM plus, ki bo potekal med 5. in 9. oktobrom 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na Dunajski cesti 18.

Vabimo vse zainteresirane, da obiščejo naš obsejemski strokovni program v Preddverju dvorane Kupola in dvorani FORUM, namenjen tako strokovni kot laični javnosti. Podrobneje bodo predstavljeni izzivi in novosti, ki nam jih prinaša trajnostni pristop pri gradnji in prenovi stavb.

Podnebne spremembe in energetska kriza prinašata številne izzive in novosti tudi pri gradnji in prenovi stavb ter naših življenjskih navadah. Zaradi pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov, kot so letošnji obsežni požari in neurja, pa tudi energetske krize, smo na ravni Evropske unije in tudi pri nas sprejeli številne ukrepe in mehanizme.

Gradbeni inštitut ZRMK bo na sejmu Dom plus izvajal raznolike aktivnosti v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, saj naslavlja ukrepe, povezane z blaženjem podnebnih sprememb in prenovo stavb z upoštevanjem načel trajnostne gradnje z namenom čim prejšnjega razogljičenja stavbnega fonda.

Obiskovalcem sejma bodo na voljo neodvisni in brezplačni strokovni nasveti, samodejne predstavitve, manjše razstave s prikazom primerov dobre prakse in strokovni dogodki, ki bodo naslavljali predvsem ukrepe in možne rešitve pri gradnji in prenovi trajnostnih stavb in upoštevanju e-mobilnosti. Za dosego zastavljenih ciljev bi že danes morali prenavljati in ne le graditi trajnostne stavbe, ki bodo odporne na ekstremne vremenske pojave, imele čim manjši vpliv na okolje, bile stroškovno obvladljive v celotnem življenjskem ciklu ob upoštevanju kakovosti človekovega bivanja. To pomeni poleg korenite spremembe procesa načrtovanja in izvedbe gradnje ali prenove, predvsem spremembo naših bivalnih in potovalnih navad.Dogodki potekajo v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor in 14 partnerjev v projektu. Več o projektu si lahko preberete na tej POVEZAVI

Brezplačni in neodvisni strokovni nasveti v Preddverju dvorane Kupola

Za obiskovalce sejma so od 11. do 18. ure na voljo nasveti neodvisnih strokovnjakov, ki vam bodo svetovali pri gradnji in prenovi hiše ali stanovanja. Že več kot leto dni je zakonsko obvezna gradnja skoraj ničenergijskih hiš z upoštevanjem vseživljenjskih stroškov, že danes pa bi morali graditi in tudi prenavljati trajnostne stavbe. Posebno pozornost namenjamo celoviti prenovi stavb, saj so starejše stavbe energetsko zelo potratne, požarno in potresno nevarne ter ne zagotavljajo zdravega bivalnega in delovnega okolja, poleg tega pa so tekoči obratovalni stroški visoki. Izvedeli boste, kako graditi po novem, kakšni so pristopi pri prenovi stavb, kako izboljšati požarno in potresno varnost, samooskrbo z energijo, načini ogrevanja in obvladovanje stroškov v celotni življenjski dobi. V nadaljevanju so na kratko orisana svetovanja:

Arhitekt svetuje
Nasveti arhitekta vam bodo v pomoč pri načrtovanju celovite prenove hiše ali stanovanja, ki ne pomeni le dodatne toplotne izolacije fasade, temveč temelji na ukrepih in rešitvah, ki so za dano stavbo najugodnejši s tehnično-tehnološkega in tudi stroškovnega vidika. Svetovali vam bomo tudi pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve ter sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja in sodobnih načelih bivanja.
Raba energije v stavbah
Nasvet vam bo v pomoč pri načrtovanju finančnih sredstev za dolgoročno optimalno rabo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in tudi za pripravo tople sanitarne vode. Svetovali vam bomo tudi glede meril pri izbiri ogrevalnega sistema in naprav, regulaciji, sistemov prezračevanja in hlajenje, možnostih rabe obnovljivih virov energije, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe in drugih ukrepih, ki pripomorejo h učinkoviti rabi energije v stavbah.

Statik svetuje
Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede povečanja potresne odpornosti in rešitvah utrditve starih zidov.

 

O oknih in vratih
Izbira oken in vrat ni enostavna odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb težko odločimo glede tehnično-tehnoloških rešitev in lastnosti, ki jih mora imeti okno na dani lokaciji. Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati pred nakupom izdelkov?
Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi pri nas. Pri tovrstni vgradnji moramo že v fazi načrtovanja predvideti primerno velikost odprtine, način in vrsto pritrjevanja in tesnjenja rege v treh ravneh med okvirjem in konstrukcijo. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji je Znak kakovosti v graditeljstvu.

Celovita prenova stavb - gradbeno svetovanje
Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo konkretni nasvet z detajlnimi rešitvami sestav gradbenih elementov, izbire in izvedbe hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev, sten, teras, balkonov in streh.
Pridobiti bo možno nasvet glede načrtovanja pri novogradnji in prenovi, npr. izvedba cokla, ograje, zaključkov, prebojev, odpravo toplotnih in zvočnih mostov.

Požarna varnost pri prenovi stavb, električni mobilnosti in obnovljivi viri energije
Zakaj in kako izboljšamo požarno varnost, ko prenavljamo hišo ali stanovanje. Kateri so nujni ukrepi, enostavne rešitve in zakaj je treba pri prenovi stavb razmišljati tudi o večji požarni odpornosti našega doma.
Električna mobilnost nas spremlja že na vsakem koraku, toda ali se zavedamo pasti in težav, povezanih z električnimi skiroji, kolesi, baterijami in polnilnicami ter ali vemo kako ravnati s temi napravami, npr. polnjenjem raznih baterij, njihovim vzdrževanjem in življenjsko dobo. Kdaj lahko pride do požara, kako ga gasimo, kakšno je naše ravnanje ob izbruhih požarov in kako ga preprečimo?
Obnovljivi viri energije so postali obvezna oprema skoraj vsakega doma. Mala sončna elektrarna ali vsaj dva fotovoltaična panela postajata že standard vsake strehe. Toda ali znamo ravnati v primeru požara, katere ukrepe moramo sprejeti in kako ravnati v primeru izbruha požara, predvsem pa kaj moramo narediti in na kaj biti pozorni, da požar sploh ne izbruhne.

Termini posameznih svetovanj najtete v tej TABELI.

Prosimo, da na svetovanje s seboj prinesete načrte, skice ali fotografije, da vam bodo svetovalci lahko podali kakovosten nasvet, ki ustreza dejanskemu stanju.

Samodejne predstavitve v Preddverju dvorane Kupola

Celovita prenova stavb za razogljičenje stavbnega fonda
Samodejne predstavitve, ki bodo potekale vsak dan od 10. do 12.30 in od 14. do 16.30 so namenjene celoviti prenovi stavb z upoštevanjem vseh ključnih vidikov ter rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih in tudi individualnih stavbah. S preskušenimi metodami (pregled stavbe, test zrakotesnosti, termografija, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije, ...) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju.
Zakaj je izdelava projekta energetske prenove stavbe (PEP), ki vključuje tudi ukrepe za povečanje potresne in požarne varnosti in sanacijo vlage ob upoštevanju stroškovnega optimuma, edina prava pot do kakovostne prenove. PEP vključuje vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji, zmanjša raba energije, stavba je potresno varnejša in videz stavbe privlačnejši.
Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do zagotavljanja kontrole kakovosti in končne izvedbe.
Izvedeli boste tudi več o nujnih ukrepih pri prenovi stavb s področja izboljšanja požarne varnosti pri prenovi stavb, ukrepih in tudi enostavnih rešitvah preprečevanja izbruha požara.

ZKG in kTG PLATFORMA - nadgradnja Znaka kakovosti v graditeljstvu in razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje

ZKG in kTG PLATFORMA je namenjena strokovni javnosti in ostalim zainteresiranim in bo potekala vsak dan od 12.30 do 14. ure in od 17. do 18.30 v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Podrobneje bo predstavljen potek razvoja in implementacija slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje oz. razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si) po evropskem okviru Level(s), vzporedno pa tudi usposabljanje različnih deležnikov (www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/) in nadgradnja certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, kjer poteka razvoj, priprava in implementacija meril za celovito trajnostno vrednotenje gradnje in prenove stavb v okviru nacionalne certifikacijske sheme – več na www.trajnostnagradnja.si/zkg/.

Prikaz primerov dobre prakse –razstava v Preddverju dvorane Kupola

Obiskovalcem bodo na voljo vzorčnih primerih različne toplotne izolacije in sistemi toplotne zaščite, sodobna okna in njihova vgradnja, prikazi prezračevalnega sistema, primeri načrtovanja prenov, različne naprav za preprečevanja požara v stanovanjih in požarno odporni materiali ter primeri načrtovanja celovite prenove večstanovanjskih stavb, Znak kakovosti v graditeljstvu in razvoj kazalnikov trajnostne gradnje.okovne delavnice v dvorani FORUM.

Spremljevalni dogodek o prenovi stavb kulturne dediščine s poudarkom na prikazu primerov iz prakse

Prenova stavb kulturne dediščine predstavlja svojevrsten izziv za investitorja, pa tudi projektanta, izvajalca in celo spomeniško službo. Tovrstne stavbe se namreč med seboj zelo razlikujejo in prenova ne poteka po enotnem receptu. Na delavnici z naslovom »Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse«, ki bo potekala v sredo, 5. oktobra 2022, med 10.00 in 13.00 bodo prikazani različni primeri prenove pri nas in v tujini. Strokovnjaki se bodo osredotočili na ovire, izzive in pristope pri prenovi, pa tudi na inovativne rešitve, ki so ključne za ohranjanje stavb s statusom kulturne dediščine, bodisi je to stavbna ali naselbinska dediščina.


Dogodek poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2, kjer poteka usposabljanje strokovne javnosti, več na www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/.
Spremljevalni dogodek je namenjen vsem, ki so se udeležili preteklih usposabljanj, saj bo na koncu potekala tudi razprava, v kateri bo tudi izmenjava mnenj in izkušenj. Več v priloženem vabilu s PROGRAMOM.

Več o dogodku v priloženem VABILU s programom.

Nadgradnja Znaka kakovosti v graditeljstvu z namenom razogljičenja stavbnega fonda

V četrtek, 6. oktobra, med 10.30 in 12.30 in v petek, 7. oktobra 2022, med 10.30 in 12.15, vabljeni arhitekti, inženirji, investitorji izvajalci in ostali deležniki v procesu gradnje in prenove stavb, pa tudi obiskovalci sejma na dve strokovni delavnici, namenjeni nadgradnji okoljskega certifikata ZKG, ki bosta potekali v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. V okviru projekta poteka več akcij, ki bodo pripomogle h zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb.


Ena izmed nalog v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je razvoj, priprava in implementacija meril za celovito trajnostno vrednotenje gradnje in prenove stavb v okviru nacionalne certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, kjer so v merilih za primerjalno vrednotenje upoštevane vse faze gradnje ali prenove stavb, t.j. od načrtovanja investicije do izvedbenih projektov za gradnjo in končne izvedbe s ciljem zagotavljanja kakovosti. Na dogodku bodo predstavljena merila za vrednotenje. V nadaljevanju bodo projektanti, nadzorniki, investitorji in izvajalci iz svojega zornega kota predstavili svoja mnenja in stališča glede postopkov, potreb, možnosti in priložnosti, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in kakšen doprinos ima po njihovem mnenju nacionalna certifikacijska sheme Znak kakovosti v graditeljstvu v praksi – več na www.trajnostnagradnja.si.

Na prvi delavnici, ki bo v četrtek, 6. oktobra 2022, med 10.30 in 12.30, namenjeni predvsem proizvajalcem stavbnega pohištva, z naslovom »Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata«, bo govora o pomenu okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov, uveljavljanju le-teh na trgu, prednostih tovrstne označbe za investitorja, uporabnika, ponudnika oz. proizvajalca ter predvsem pomenu nadgradnje razvoja meril za vrednotenje oz. ocenjevanje okoljski produktnih deklaracij v okviru certifikacijske sheme ZKG. Stavbno pohištvo ima namreč dolgo življenjsko dobo, proizvodi pa se lahko glede na njihove funkcionalno-tehnične lastnosti, ogljični odtis in primernost na krožni življenjski cikel (delež recikliranih surovin, ponovno uporabo, reciklabilnost) med seboj lahko precej razlikujejo. Zato je vzpostavitev te nove kategorije ZKG še kako aktualna in ključna pri izbiri oken in vrat. Več v priloženem VABILU.


Na drugi delavnici v petek, 7. oktobra 2022, med 10.30 in 12.15, namenjeni predvsem projektantom in investitorjem, z naslovom »Vidiki in merila za načrtovanje trajnostne prenove stavb – ZKG« bo tekla beseda o procesu trajnostne prenove stavb z vidika načrtovanja oz. projektiranja. Kateri so cilji, ki jih je treba zasledovati v procesu načrtovanja, katere elemente mora vsebovati dober projekt ter katera merila in vidike je treba pri tem upoštevati. Od kakovostnega načrtovanja in izdelave projekta je odvisna uspešnost in kakovost prenove, pri čemer je ključno zasledovanje zastavljenih ciljev, upoštevanju predpisov in drugih relevantnih aktov, finančnih mehanizmov, predvsem pa inovativnih pristopov in preverjenih rešitev, ki so v praski uresničljive in izvedljive.

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje - prehod v prakso

Na delavnici v petek, 7. oktobra 2022, med 12.30 in 14.00, namenjeni širši strokovni javnosti, predvsem pa projektantom in investitorjem, bo tekla beseda o nadaljnjih aktivnostih razvoja beta verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si). V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE namreč poteka priprava poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih kazalnikov, ki jo želimo v največji možni meri navezati na nacionalno zakonodajo s področja graditve, na računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke načrtovanja (kasneje tudi gradnje).

Vidike trajnostne gradnje izražamo s kazalniki, s katerimi lahko v fazi podrobnejšega načrtovanja in gradnje stavbe kvantitativno ovrednotimo lastnosti stavbe, ki so pomembne pri zasledovanju zastavljenih makro ciljev trajnostnega grajenega okolja. Tako lahko transparentno in učinkovito usmerjamo alternativne načrtovalske rešitve k bolj trajnostnim oziroma kot naročniki za svoje naložbe zastavimo merljive trajnostne cilje.

Vljudno vabljeni.


 

Galerija

 
 
 

Koledar novic

 
november 2023
P T S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.