Usposabljanje v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C.2.2

12. april 2021

Usposabljanje v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C.2.2

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – VEČ na spletni strani projekta.

Izplačilo avtorskih honorarjev predavateljem:

ZRAKOTESNOST IN MEHANSKO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO PRI PRENOVI STAVB (U2-1)

Vrsta posla: Priprava in izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, ponovitev predavanja s posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom »Uporaba, servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »ZRAKOTESNOST IN MEHANSKO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO PRI PRENOVI STAVB (U2-1)«.

Datum sklenitve: 28.06.2021

Pogodbeni partner: Janez Križnič

Pogodbena vrednost: 100,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 29.6.2021

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici - z naslovom »Uporaba prezračevalnih sistemov z namenom preprečevanja virusnih okužb«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »ZRAKOTESNOST IN MEHANSKO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO PRI PRENOVI STAVB (U2-1)«.

Datum sklenitve: 14.06.2021

Pogodbeni partner: Damjan Zajc

Pogodbena vrednost: 450,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 15.6.2021

Vrsta posla: Priprava in izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, ponovitev predavanja s posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici - z naslovom »Primer meritev kakovosti zraka v osnovnih šolah «, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »ZRAKOTESNOST IN MEHANSKO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO PRI PRENOVI STAVB (U2-1)«.

Datum sklenitve: 28.06.2021

Pogodbeni partner: Andreja Kukec

Pogodbena vrednost: 225,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 29.6.2021

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba dveh predavanj, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici - z naslovoma »Sistemi za prezračevanje stavb« in "Vpliv zrakotesnosti in mehanskega prezračevanja na energijsko bilanco", v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »ZRAKOTESNOST IN MEHANSKO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO PRI PRENOVI STAVB (U2-1)«.

Datum sklenitve: 14.06.2021

Pogodbeni partner: Peter Novak

Pogodbena vrednost: 375,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 15.6.2021

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici - z naslovom »Vpliv kakovost zunanjega zraka na zrak v prostorih«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »ZRAKOTESNOST IN MEHANSKO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO PRI PRENOVI STAVB (U2-1)«.

Datum sklenitve: 8.06.2021

Pogodbeni partner: Griša Močnik

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 9.6.2021

Vrsta posla: Priprava in izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, ponovitev predavanja s posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici - z naslovom »Merjenje parametrov notranjega okolja«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »ZRAKOTESNOST IN MEHANSKO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO PRI PRENOVI STAVB (U2-1).«

Datum sklenitve: 8.06.2021

Pogodbeni partner: Boštjan Podkrajšek

Pogodbena vrednost: 225,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 9.6.2021

CELOVITA ENERGTESKA PRENOVA STAVB (U1-3)

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Investicijski načrt za vzdrževanje stavbe«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Celovita energetska prenova stavb (U1-3)«.
Datum sklenitve: 14.04.2021

Pogodbeni partner: Nataša Šuman

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 16.4.2021

Vrsta posla: Ponovitev predavanja s posodobitvijo, učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročki, izpitna vprašanja, druga izvedba predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Kulturna dediščina in energetska prenova: Kako ob razumevanju ciljev obeh področij poiskati ustrezno ravnovesje?«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Celovita energetska prenova stavb (U1-3)«.

Datum sklenitve: 14.04.2021

Pogodbeni partner: Marija Režek Kambič

Pogodbena vrednost: 225,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 16.4.2021

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Precepi in dejavniki okoljsko vzdržnega vedenja - Družbeni vidik prenove in veščine komuniciranja«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Celovita energetska prenova stavb (U1-3)«

Datum sklenitve: 13.04.2021

Pogodbeni partner: Marko Polič

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 16.4.2021

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Prezračevanje stavb«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Celovita energetska prenova stavb (U1-3)«.

Datum sklenitve: 13.04.2021

Pogodbeni partner: Peter Novak

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 16.4.2021

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Električna vozila in fotonapetostni sistemi z vidika požarne varnosti«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Celovita energetska prenova stavb (U1-3)«.

Datum sklenitve: 14.04.2021

Pogodbeni partner: Gregor Kušar

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 16.4.2021

Vrsta posla: Ponovitev predavanja s posodobitvijo, učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročki, izpitna vprašanja, druga izvedba predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Prenova stavb in požarna varnost «, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Celovita energetska prenova stavb (U1-3)«.

Datum sklenitve: 14.04.2021

Pogodbeni partner: Milan Hajdukovič

Pogodbena vrednost: 225,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 16.4.2021

ŠIRŠA, ENERGETSKA IN POTRESNA PRENOVA STAVB (U6-2)

Vrsta posla: Ponovitev predavanja s posodobitvijo, učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročki, izpitna vprašanja, druga izvedba predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Stavbe kulturne dediščine in širša prenova«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Širša, energetska in potresna prenova stavb (U6-2)«

Datum sklenitve: 24.03.2021

Pogodbeni partner: Tatjana ADAMIČ

Pogodbena vrednost: 168,75 EUR

Trajanje pogodbe: do 26.3.2021

Vrsta posla: Ponovitev predavanja s posodobitvijo, učni načrt, z gradivom v obliki besedila in prezentacije-izročki, izpitna vprašanja, druga izvedba predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Požarna varnost«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Širša, energetska in potresna prenova stavb (U6-2)«.

Datum sklenitve: 24.03.2021

Pogodbeni partner: Milan HAJDUKOVIČ

Pogodbena vrednost: 225,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 26.3.2021

Vrsta posla: Ponovitev predavanja s posodobitvijo, učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročki, izpitna vprašanja, druga izvedba predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »LMM - obnova stavbne kulturne dediščine«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Širša, energetska in potresna prenova stavb (U6-2)«

Datum sklenitve: 24.03.2021

Pogodbeni partner: Karl POLLAK

Pogodbena vrednost: 225,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 26.3.2021

Vrsta posla: Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učni načrt, gradivo v obliki besedila in prezentacije-izročkov, izpitna vprašanja, prvo izvedbo predavanja s posnetkom objave v spletni učilnici z naslovom »Preventivno delovanje Civilne zaščite«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Širša, energetska in potresna prenova stavb (U6-2)«.

Datum sklenitve: 24.03.2021

Pogodbeni partner: Robert KUS

Pogodbena vrednost: 225,00 EUR

Trajanje pogodbe: do 26.3.2021

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.