Najpogostejša vprašanja

 
1. Kaj označuje certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu?

Okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu ali krajše znak ZKG je neobvezni certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka. Označuje izdelke in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec ali izvajalec pa osnovne zahteve glede zagotavljanja kakovosti v razvojno tehnološkem procesu ter poslovne odličnosti.

 
2. Kaj je namen Znaka kakovosti v graditeljstvu?
Informiranje in varovanje naročnika gradbenih proizvodov oziroma uporabnika storitev

Ker se objekti gradijo za več deset let, je kakovostna izbira izdelkov in storitev odločilnega pomena za zagotavljanje trajne funkcionalnosti in zadovoljstva uporabnika objekta ter nenazadnje tudi ekonomičnosti investicije. S pravilno izbiro in (v)gradnjo se zmanjšajo štroški uporabe, vzdrževanja in obnavljanja. Investitor se na podlagi informacije o ZKG lažje odloči za investicijo, hkrati lahko na podlagi kriterijev ZKG ob ponudbi zahteva od proizvajalcev, trgovcev, zastopnikov in izvajalcev dokazila o kakovosti naročenih izdelkov in storitev.

Promocija kakovostnih izdelkov in storitev graditeljstva v Sloveniji

S promocijo kakovostnih izdelkov in storitev želimo nagraditi uspešne proizvajalce in izvajalce, hkrati pa povečati porabo, to je vgradnjo teh izdelkov, in uporabo kakovostnih storitev izvajalcev del. S tem se dviguje kakovost grajenega okolja. Želimo, da bi ZKG postal poznana, priznana in cenjena blagovna storitvena znamka slovenskega graditeljstva, ki bi jo poznali tudi izven naših meja.

Dvig zagotavljanja kakovosti in obvladovanja poslovnega procesa glede na kriterije standardov SIST ISO 9001 in kriterije celovitega vodenja kakovosti (TQM)

Z ocenjevanjem oz. spodbujanjem samoocenjevanja po kriterijih za pridobitev ZKG spodbujamo vzpostavljanje sistemov kakovosti in celovitega vodenja kakovosti. Zavedamo se, da urejeno poslovanje v skladu s standardi SIST ISO 9001, upoštevanje varovanja okolja (SIST ISO 14001) ter tudi aktivnosti na področju celovitega vodenja kakovosti (TQM) pomembno vplivajo na zagotavljanje kakovosti izdelka, kot je bila ugotovljena s preskušanjem v laboratoriju ter ocenjevanjem s strani ocenjevalne komisije.

Izboljšati kakovost in dvigniti konkurenčnost gradbenih izdelkov in storitev

Poslanstvo projekta Znak kakovosti v graditeljstvu je izboljšati kakovost in dvigniti konkurenčnost izdelkov in storitev na trgu RS. Še tako dobra promocija teh izdelkov in storitev v pogojih tržnega gospodarstva in z odpiranjem tujim proizvajalcem oz. izvajalcem ne bo zadostna za nadaljnji razvoj panoge. Sistemski ukrepi, ki jih ocenjujemo v okviru ocenjevanja za ZKG, ki jih izvajajo načrtovalci, proizvajalci in izvajalci morajo biti osredotočeni na celovito kakovost izdelkov. Ta ni povezana zgolj s pozitivno opravljeno kontrolo na koncu proizvodnega procesa, doseganjem zahtev regulative ali preskusi v laboratoriju. Celovita kakovost je cilj, ko so z izdelkom v njegovem življenjskem krogu zadovoljni vsi, ki so kot zainteresirane stranke vanj vključeni. Predvsem uporabniki, pa tudi načrtovalci, proizvajalci in njihovi zaposleni, lastniki, družba in okolje.

Pospeševanje delovanja trga in zmanjševanje nelojalne konkurence

K dvigu kakovosti pomembno prispeva zahteven in informiran naročnik, uporabnik in kupec. V okviru projekta ZKG pripravljamo in izvajamo številne prireditve, srečanja, pripravljamo pisne, spletne (http://gcs.gi-zrmk.si/) in druge materiale o kakovosti gradbenih proizvodov in storitev. S tem posredujemo tako potrošnikom, npr. samograditeljem, kot strokovnjakom informacije o tem, kaj je potrebno vedeti o posameznih izdelkih in storitvah, katera potrdila naj zahtevajo od proizvajalca ali prodajalca, kaj morajo zahtevati glede vgradnje, servisiranja, itd. Pri tem so nam v veliko pomoč številni strokovnjaki iz cele Slovenije, ki sodelujejo pri pripravi kriterijev in pri ocenjevanju v okviru projekta ZKG.

Spodbujanje in usmerjevanje razvojno raziskovalnega dela in spodbujanje investiranja v inovacije, razvoj in izboljšavev

Gradbeni inštitut ZRMK je odgovorni izvajalec projekta ZKG. Pri projektu sodelujemo s številnimi strokovnjaki in inštitucijami s področja graditeljstva (ministrstva, zbornice, fakultete, inštituti). Kot razvojno raziskovalni inštitut se zavedamo pomena vlaganj v razvoj in izboljšave. Z našim znanjem in znanjem sodelujočih strokovnjakov usmerjamo in na različne načine tudi spodbujamo razvojne aktivnosti. Pri ocenjevanju h končni oceni izdelka oz. storitve pomembno prispeva stopnja vgrajenega lastnega znanja, izboljšav in razvojnih dosežkov.

 
3. Kako pridobiti certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu?

Znak kakovosti v graditeljstvu ter pravico do uporabe istoimenske blagovne znamke pridobi proizvajalec oz. izvajalec v postopku strokovnega in nepristranega primerjalnega ocenjevanja. Znak ZKG prejmejo najboljši izdelki in storitve v razpisani kategoriji. Prijava za ocenjevanje je prostovoljna. Razpisni pogoji in merila za ocenjevanje pa javni.

 
4. Koliko stane ocenjevanje?

Prijavitelj prispeva k ocenjevanju kotizacijo. Kotizacija se določi glede na velikost podjetja. Znaša od 1300 EUR do 3000 EUR. Odvisna je tudi od vrste proizvoda oz. storitve, ki se ocenjuje, npr. naključne preiskave ali kaka druga poizvedovanja so dražja. Sredstva za pripravo novih področij ocenjevanja pridobivamo s strani podpornih inštitucij: sofinancerjev Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za visokošolstvo, znanost in tehnologijo ter Pomurskega sejma. Slednji vsako leto sodeluje pri pripravi promocije dobitnikov ZKG. K sodelovanju vabimo tudi druga ministrstva in inštitucije.

 
5. Po kakšnih kriterijih ocenjujemo?

Kriterije ZKG pripravimo v okviru posebnega projekta za vsak predmet ocenjevanja. Pri tem sodelujejo najvidnejši strokovnjaki z univerz, razvojno raziskovalnih inštitutov, podjetij in stroke. Kriteriji so razdeljeni na tri področja. Prvo področje je področje tehničnih in drugih lastnosti, ki se ugotavljajo s preskušanjem in drugimi metodami. To je glavno področje ocenjevanja, kjer je na voljo tudi največje število točk, ki jih v pridobivajo prijavitelji. Drugo področje je področje razvojno tehnološkega in poslovnega procesa, tretje področje pa področje poslovne odličnosti, pri čemer je največji poudarek na ocenjevanju zadovoljstva kupcev. Za ta dva področja je na razpolago manjše število točk, vendar za končno oceno tudi zelo pomembno. Dobitnik znaka ZKG je izdelek oziroma storitev, ki v tem postopku ocenjevanja dobi največje število točk ali od tega števila odstopa za 10 %. Torej ZKG pridobijo najboljši izdelki in storitve v kategoriji. Vsi dobitniki ZKG pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke ZKG, ki jo lahko uporabljajo za označevanje nagrajenih izdelkov.

 
6. Kakšno korist prinaša znak ZKG kupcem, uporabnikom?

Investitorji, kupci, naročniki, načrtovalci in drugi na podlagi znaka ZKG lažje izberejo in se odločijo za nakup kakovostnega blaga ali storitve. Tak nakup večinoma ni dosti dražji od ponudbe na trgu, vsekakor pa se tak nakup kmalu povrne z zadovoljstvom pri uporabi in zmanjšanjem porabe energije, vzdrževanja ali obnavljanja.

Hkrati se je s certifikacijsko shemo ZKG pomembno povečal obseg preskušanj gradbenih proizvodov, ki je v zadnjih letih zaradi neurejenih pravnih okvirov nekoliko zamrlo. Pri nas so se tako že pojavljali izdelki nepreverjene in včasih tudi vprašljive kakovosti.

 
7. Kje pridobimo dodatne informacije o shemi ZKG in prejemnikih znakov kakovosti?

Gradbeni inštitut ZRMK – Gradbeni center Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 280 81 81 ali e- pošti: zkg@gi-zrmk.si

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.