Prejemniki okoljskega certifikata ZKG

SEZNAM PREJEMNIKOV OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU Z VELJAVNO PRAVICO DO UPORABE ISTOIMENSKE BLAGOVNE ZNAMKE 

Prejemniki okoljskega certifikata ZKG so lahko le proizvodi / izdelki, storitve, naprave in tehnologije, ki so v postopku primerjalnega vrednotenja / ocenjevanja pridobili zadostno število točk v posameznih kategoriji.

Okoljski certifikat ZKG je namenjen le najboljšim na svojem področju in tistim, ki za najboljšimi zaostajajo največ za 10 odstotkov in ne vsakemu, ki se prijavi.

Prejemnik oz. prijavitelj s tem pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke ZKG. Veljavnost certifikata ZKG namreč velja oz. traja tri leta od njegove pridobitve pod pogojem, da prijavitelj vsako leto ponovno dokaže, da proizvod / izdelek, storitev, naprava ali tehnologija še vedno izpolnjuje zahtevam in merilom, navedenim v razpisni dokumentaciji oz. na osnovi katerih se je izvajalo primerjalno vrednotenje / ocenjevanje in na tej osnovi tdui pridobilo znak ZKG.

V nadaljevanju so za zadnja tri leta podrobneje predstavljeni prejemniki certifikata ZKG:

 
1. Dobitniki ZKG 2020

 

 DOBITNIKI OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2020


V letu 2020 sta bila podeljena dva okoljska certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) za storitev in razvojno tehnološki dosežek.
Ocenjevalna komisija je bila sestavljena iz štirih članov in enega poročevalca, ki so skrbno pregledali vsa merila ocenjevanja, to je od tehnično-tehnoloških, poslovnih do okoljskih, družbenih in finančnih vidikov. V nadaljevanju sta v sliki in besedi podrobneje predstavljena letošnja dobitnika okoljskega priznanja ZKG.


Dobitnika certifikata ZKG sta:

Sodobna vgradnja stavbnega pohištva »MIK« s prezračevalnim sistemom MIKrovent pri novogradnjah in prenovah MIK d.o.o.
Toplotna črpalka Adapt Kronoterm d.o.o.

 

PODELITEV na sejmu DOM v Ljubljani

Med podjetja, ki skrbijo za ustrezen strokovni kader, vlagajo v razvoj in sledijo razvoju stroke, spadata tudi podjetji MIK, dobitnik okoljskega certifikata ZKG za »Sodobno vgradnjo stavbnega pohištva »MIK« s prezračevalnim sistemom MIKrovent«, in Kronoterm, prejel certifikat ZKG za razvojno tehnološki dosežek in sicer za razvoj, implementacijo v proizvodni proces in trženje »Toplotne črpalke Adapt«.

Slavnostna podelitev certifikatov ZKG je potekala 4. marca 2020 v okviru otvoritve 59. sejma DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Dobitnika ZKG sta priznanje prejela iz rok generalne direktorice GZS, mag. Sonje Šmuc, ki je tudi pokrovitelj certifikacijske sheme ZKG, in predsednika Upravnega odbora ZKG, dr. Bogdana Topiča.

Sodobna vgradnja stavbnega pohištva »MIK« s prezračevalnim sistemom MIKrovent pri novogradnjah in prenovah

Podjetje MIK iz Vojnika je pridobilo okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva »MIK« z integriranim prezračevalnim sistemom v okenski ali vratni sestav MIKrovent, primeren za novogradnje in prenove. Vgrajujejo okna, balkonska in vhodna vrata iz različnih materialov, kot so les, PVC, aluminij in kombinacije naštetih materialov.
Poleg stavbnih elementov in lokalnega prezračevalnega sistema vgrajujejo še senčila (rolete, polkna, žaluzije), komarnike, zunanje in notranje police, za katere imajo ustrezna dokazila o kakovosti.

Stavbne elemente vgrajujejo na sodoben način, to je skladno z veljavnimi predpisi in zadnjim stanjem tehnike (smernica RAL in merila v okviru certifikacijske sheme ZKG). Prednost take vgradnje je poleg ustrezne mehanske pritrditve in drugih zahtev, ki izhajajo iz meril ZKG, tudi odpravljanje toplotnih in zvočnih mostov in reševanje drugih detajlov s področja gradbene fizike.
Pohvalna je integracija lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent, ki je plod lastnega razvoja, v okenski ali vratni sestav, kar je zelo domiselna in ustrezna rešitev predvsem za stanovanjske stavbe (hiše in stanovanja). S tem se zadosti tudi zahtevam po večji energetski učinkovitosti in predpisom s področja prezračevanja. Izboljšajo se bivalni in delovni pogoji v prostorih, kar ima ugoden vpliv predvsem na zdravje in počutje uporabnikov.
Pri sodobni vgradnji stavbnih elementov »MIK« s prezračevalnim sistemom MIKrovent uporabljajo preverjene materiale in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke. Pri izbiri rešitev sodelujejo s projektantom in dobavitelji uporabljenih materialov.

Priprava delovnega procesa in obvladovanje vgradnje poteka v skladu s standardi ISO 9001, 14001 in EFQM. Vsi proizvodi in uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate. O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del pa se opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnika naročnika. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje monterjev in njihovo seznanjanje z novostmi pri izdelkih, materialih in načinih vgradnje.
Kupcem so za pomoč in informacijo na voljo prospekti s tehničnimi podatki, navodila za vgradnjo in vzdrževanje, dodatno pa jim zagotavljajo tudi servis in vzdrževanje stavbnih elementov » MIK« in prezračevalnega sistema MIKrovent.

Toplotna črpalka Adapt

Podjetje Kronoterm je pridobilo certifikat ZKG za toplotno črpalko Adapt tipa zrak – voda, ki je produkt lastnega razvoja. Podjetje ima registrirano lastno razvojno skupino pri ARRS in lasten akreditiran laboratorij. Razvojno tehnološki dosežek je plod skoraj treh desetletij dela, predvsem pa znanja in razvojno usmerjenega vodstva.
Najnovejšo invertersko toplotno črpalko Adapt, ki je na voljo v treh variantah nazivne moči in je sestavljena iz zunanje in notranje enote, so v Kronotermu razvili za relativno novo hladivo R452b, ki ima skoraj 20-krat nižji toplogredni potencial kot druga uveljavljena hladiva za toplotne črpalke.

Poleg okoljske prijaznosti so bili ključni cilji, ki so jih želeli doseči z novim produktom, še povečanje energetske učinkovitosti in s tem povečanje deleža obnovljivih virov energije pri delovanju, posebno pozornost so namenili integraciji z okoljem s sodobnim oblikovanjem, nizkim nivojem hrupa in naprednemu upravljanju, ki temelji na adaptivnem algoritmu.
Rezultat njihovega razvojnega dela je toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje stanovanjskih stavb z najvišjim letnim grelnim številom (COP) 5,2 po podatkih nemškega zveznega urada za gospodarstvo in nadzor izvoza BAFA, kar je izjemen razvojni in tehnično-tehnološki dosežek. Zato ni presenečenje, da dosega odlične prodajne rezultate v Sloveniji in širše.
Toplotno črpalko Adapt zaokrožuje skladnost z vsemi predpisi in standardi, sodoben proizvodni proces, pa tudi dobro razvita servisna mreža doma in v Evropi, ki temelji na vzdrževanju brez plamena. Pohvalno je tudi, da imajo preizkuševalno komoro in druge preizkuševalne naprave, na katerih preverijo delovanje vsake toplotne črpalke pred njeno odpremo.

Veliko pozornosti namenjajo dodatnemu usposabljanju pooblaščenih monterjev, za kar so ustanovili Kronoakademijo, ki skrbi za ustrezno usposobljenost in strokovno podporo. Kupcem so na voljo vsa tehnična navodila, strokovna podpora in možnost rednega servisiranja ter vzdrževanja nagrajene naprave, pa tudi drugih toplotni črpalk, ki jih ponujajo kupcem.
Poslujejo skladno s pridobljenim certifikatom ISO 9001 in kot razvojno usmerjeno podjetje skrbijo za strokovno rast zaposlenih in štipendiranje strokovnega kadra. Izkazujejo se kot družbeno odgovorno podjetje, ki skrb za lastno blagovno znamko, kar vodilni negujejo kot enega od ključnih pogojev za prepoznavnost odličnosti in inovativnosti podjetja Kronoterm.

 

 
 
2. Dobitniki ZKG 2019

 

DOBITNIKI OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2019

V letu 2019 sta bila podeljena dva okoljska certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) za razvojno tehnološka dosežka.
Ocenjevalna komisija je bila sestavljena iz petih članov, ki so skrbno pregledali vsa merila ocenjevanja, to je od tehnično-tehnoloških, poslovnih do okoljskih, družbenih in finančnih vidikov. V nadaljevanju sta v sliki in besedi podrobneje predstavljena letošnja dobitnika okoljskega priznanja ZKG.

Dobitnika certifikata ZKG sta:

Sistemske rešitve »Lumar« za skoraj nič-energijske hiše LUMAR IG d.o.o.
Čistilna naprava Eco Box SBR-Q Roto Slovenija d.o.o.

 

PODELITEV na sejmu DOM v Ljubljani


Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru slavnostne otvoritve sejma DOM sta bila podeljeni okoljski priznanji, certifikat ZKG, za razvojno tehnološka dosežka, kar dokazuje, da tudi v gradbenem sektorju še vedno poslujejo razvojno usmerjena podjetja, ki vidijo možnosti in priložnosti na trgu na dolgi rok s produkti z višjo dodano vrednostjo.
Med razvojno usmerjena podjetja sodita podjetji Lumar IG, dobitnik okoljskega certifikata ZKG za razvoj »Sistemskih rešitev Lumar za skoraj nič-energijske hiše« in ROTO Slovenija, dobitnik okoljskega certifikata ZKG za »Čistilno napravo ECO BOX SBR-Q«.
Prestižni priznanji sta podelila doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl iz Gradbenega inštituta ZRMK, ki je izvajalec certifikacijske sheme ZKG, in direktor Gospodarskega razstavišča mag. Iztok Bricl, ki je omogočilo podelitev.

 

SISTEMSKE REŠITVE »LUMAR« ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE HIŠE

Okoljsko priznanje ZKG je podjetje Lumar IG pridobilo za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše lastne proizvodnje pod svojo blagovno znamko. Kupcem ponujajo že več kot dve leti le pasivne in skoraj nič-energijske hiše, ki so visoko energijsko učinkovite. Za doseganje meril visoko energijsko učinkovitih hiš pa so bili ključni razvojno raziskovalni projekti, ki so jih izvedli v okviru lastne razvojne skupine in zunanjih strokovnjakov.
Poglavitni cilj njihovih razvojno raziskovalnih nalog je poiskati, razviti in implementirati ustrezne sistemske rešitve, ki jih bodo lahko uporabili pri vseh tipih hiš. Kupcem ponujajo tipske hiše oz. hiše po »katalogu«, pa tudi hiše po zasnovah lastnega arhitekturnega biroja ali zunanjih arhitektov.
Ena izmed razvojno raziskovalnih nalog je bila optimizacija štirih konstrukcijskih sistemov sten. Trije sistemi sten - Lumar Prestige, Lumar Pasiv Energy, Lumar Pasiv Energy Eco - imajo leseno okvirno konstrukcijo z različnimi sestavami. Sistem stene, imenovan Lumar Masiv, pa ima masivno nosilno konstrukcijo. Slednji sistem stene zagotavlja večja nosilnost in se ga najpogosteje uporablja pri gradnji zahtevnejših stavb.

V naslednji razvojno raziskovalni nalogi so celovito analizirali ključne toplotne mostove in poiskali možne rešitve detajlov, ki zagotavljajo trajne rešitve na izvedbeni ravni. Trd oreh pri montažni gradnji predstavlja zagotavljanje želenega nivoja zrakotesnosti. V ta namen so razvili koncept zrakotesnosti s sistemskimi rešitvami posameznih detajlov, predvsem vseh stikov, priključnih reg in prebojev na meji zrakotesne ravnine. Razvili in detajlno so rešili dva sklopa sistemskih rešitev za zagotavljanje zrakotesnosti, ki sta odvisna od cilje želene zrakotesnosti za posamezno stavbo, npr. za doseganje zrakotesnosti glede na razpis Eko skada za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki znaša n50 ≤ 0,6 h-1, ali pa n50≤1,0 h-1.
Sistemsko je rešen tudi detajl podzidka, eden izmed ključnih detajlov montažne gradnje, saj je pri tem nujno treba zadostiti tehničnim zahtevam (zaščita konstrukcijskih sklopov pred vlago), na drugi strani pa željam uporabnikov oz. investitorjem po čim boljši povezanosti zunanjega in notranjega prostora.
Med razvojne naloge se štejejo tudi različne možne rešitve načinov vgradnje stavbnih elementov (okna, balkonska in vhodna vrata), še posebej pa izstopa standardna rešitev vgradnje senčil z optimiranjem delovnih postopkov. Stavbne elemente in senčila se vgrajuje v že predhodno izdelane stene v proizvodnem procesu. Pri tem so upoštevali sodobne postopke vgradnje, gradbenofizikalne zakonitosti in tehnične predpise.

Kupcem želijo ponuditi celoviti produkt, zato so optimizirali in predvideli različne sisteme za ogrevanje in prezračevanje. Energijo za delovanje njihovih hiš v največji možni meri uporabljajo iz obnovljivih virov, saj serijsko vgrajujejo toplotne črpalke in po dogovoru poskrbijo tudi za samooskrbo z elektriko iz mikro sončne elektrarne.

Trenutno poteka razvoj sistemskih rešitev za izboljšanje zvočne izolativnosti medetažne konstrukcije, čeprav zahteva glede zvočne izolativnosti ni posebej opredeljeno v tehničnih predpisih, vpliva pa na kakovost bivanja. V razvojnem projektu bodo izvedli analize različnih sklopov z detajlnimi rešitvami za omilitev oz. preprečitev udarnega zvoka.
Za ustreznost naštetih sistemskih rešitev so izdelane številne analize in izračuni ter pridobljena dokazila, poročila in certifikati s strani neodvisnih inštitucij. Kupcem so na voljo navodila za servisiranje in priročnik za vzdrževanje hiše, saj želijo kupcem nuditi celovito storitev – od svetovanja do pridobitve dovoljenj za gradnjo, projektiranja do izvedbe, servisiranja in vzdrževanja.

Čistilna naprava ECO BOX SBR-Q

Podjetje ROTO je prejelo okoljsko priznanje ZKG za razvojno tehnološke dosežke že šestkrat, tokrat za Čistilno napravo ECO BOX SBR-Q, podprto s tehnologijo, ki omogoča telemetričen nadzor nad delovanjem malih čistilnih naprav, kar je novost na tržišču in pomeni nadgradnjo dosedanjih bioloških čistilnih naprav s t.i. SBR delovanjem oz. cikličnim čiščenjem odpadnih vod.
Polietilenski rezervoar, v katerega je vgrajen sistem ECO BOX SBR-Q, je vodotesen in dovolj trden oz. mehansko stabilen, da se ga lahko vgradi v malo gradbeno jamo in tudi pod povozne površine, na območjih z visoko podtalnico ali v obstoječo greznico, kar poenostavi in poceni samo vgradnjo. Statične lastnosti rezervoarja so preizkušene s strani neodvisne inštitucije, za kar imajo ustrezna poročila in dokazila. Čistilna naprava ima visoko čistost odpadne vode na iztoku, kar potrjuje certifikat Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Vgrajena sodobna tehnologija z oddaljenim pametnim nadzorom in sistemom za prenos in pretvorbo podatkov v računalniško obliko omogoča nižje stroške obratovanja in manjše stroške servisiranja, nadzor nad porabo električne energije, obveščanje o servisnih intervalih na opremi ter arhiviranje in analizo pridobljenih podatkov, naročanje servisov, dostop do dokumentacije in hitri preklop med rednim in počitniškim delovanjem na daljavo, ker sta delovanje in nadzor čistilne naprave omogočena tudi preko tablice ali mobitela. Delovanje krmilnega sistema s kompresorsko enoto je skoraj neslišno, brez smradu in neobčutljivo na temperaturna nihanja v okolju.
V lastnem razvojnem centru je zaposlenih 20 strokovnjakov, kjer poteka razvoj od ideje do razvojnih aktivnosti, načrtovanja, izvedb prototipov in orodij do implementacije produkta v proizvodnji proces. Nagrajeno napravo so razvili lansko leto in prodanih je bilo že 10 čistilnih naprav s t.i. SBR-Q tehnologijo z oddaljenim pametnim nadzorom. To pomeni, da je čistilna naprava opremljena s sodobno krmilno tehnologijo ter sistemom za prenos in pretvorbo podatkov v računalniško obliko. SBR-Q sistem je vgrajen v PE omarico, odporno na mehanske poškodbe in vremenske vplive.

Razvoj čistilne naprave ECO BOX SBR-Q predstavlja pomemben razvojni mejnik na področju čiščenja odpadnih vod in novo generacijo sodobno zasnovanih čistilnih naprav, ki vpliva na varovanje okolja, pa tudi na pozitivno izkušnjo uporabnikov.

V okviru razvoja čistilne naprave so optimizirali tudi proizvodni proces, ki je avtomiziran, računalniško krmiljen, obvladovan s strani usposobljenega kadra in skladen s standardoma SIST EN ISO 9001 in 14001. Veliko pozornosti namenjajo varovanju okolja, zato reciklirajo odpadne polimere in jih ponovno predelajo v manj zahtevne izdelke.

Podjetje svojim kupcem ponuja celovito storitev: od razvoja, izdelave, prodaje, tehničnega svetovanja (teren igra namreč zelo pomembno vlogo), distribucije, montaže, izobraževanja uporabnikov, jemanja vzorcev, preverjanje ustreznosti delovanja naprave in servisiranja.

Vodila certifikacijskih shem

Osnovna vodila certifikacijskih shem so dvig kakovosti, zagotavljanje kakovosti s kontrolnimi protokoli in vzpostavljenimi metodami stalne notranje in zunanje kontrole, urejenost delovnih procesov ter spodbujanje okoljsko odgovorne potrošnje z upoštevanjem sodobnih oblik poslovanja, pa tudi odnos vodstva in lastnikov do zaposlenih, širšega družbenega okolja in okoljske problematike, kar letošnja dobitnika okoljskega certifikata ZKG nedvoumno dokazujeta.

 

 

 

 

 

 
3. Dobitniki ZKG 2018

 

DOBITNIKI OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2018

V letu 2018 je bilo podeljenih pet certifikatov Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) storitvam in razvojno tehnološemu dosežku. 

Ocenjevalna komisija je bila sestavljena iz šestih članov in dveh poročevalcev, ki so skrbno pregledali vsa merila ocenjevanja, to je od tehnično-tehnoloških, poslovnih do okoljskih, družbenih in finančnih vidikov. V nadaljevanju sta v sliki in besedi podrobneje predstavljena letošnja dobitnika okoljskega priznanja ZKG.

Dobitniki certifikata ZKG so:

Izvedba ravnih streh in teras HIPOX d.o.o.
Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva  Slovenijales Trgovina d.o.o.
 Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva "AJM"  AJM - okna - vrata - senčila d.o.o.
 Lokalna prezračevalna naprava "MIKROVENT" 30 / 60 / 90  MIK d.o.o.
Razvoj asfaltov z dodatkom granulata gume in vgrajevanje z uporabo najsodobnejše tehnologije           KOLEKTOR CPG d.o.o.


PODELITEV na sejmu DOM v Ljubljani

V okviru slavnostne otvoritve sejma DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani sta okoljski certifikat ZKG prejela Izvedba ravnih streh in teras, podjetja HIPOX iz Ljubljane, in Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva, podjetja Slovenijales Trgovina, prav tako iz Ljubljane.

Prestižni priznanji, certifikat ZKG, sta podelila dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS, in Marijan Prešeren, direktor Gradbenega inštituta ZRMK.


IZVEDBA RAVNIH STREH IN TERAS

Podjetje HIPOX se ukvarja predvsem s specialnimi gradbenimi deli, med katere spada tudi izvedba ravnih streh in teras. Dela izvajajo pri novogradnjah in prenovah.
Prestižni certifikat ZKG za izvedbo ravnih streha in teras je podjetje tokrat pridobilo že drugič, prvič leta 2014.
Izvajajo vse vrste ravnih streh, klasične in obrnjene v obeh izpeljankah – plus ravna streha in dvojna streha. Vodotesnost strehe in terase zagotavljajo s hidroizolacijskimi sloji, večinoma uporabljajo elastobitumenske trakove, ki zdaleč presegajo zahtevane tehnične karakteristike. Ustrezno so usposobljeni tudi za vgradnjo drugih vrst hidroizolacijskih slojev, npr. iz sintetičnih materialov.

Pri ravnih strehah in terasah izvajajo po potrebi tudi sanacijo nosilne konstrukcije in ostalih poškodb, ki jih povzroča netesnost oz. zatekanje meteorne vode in kondenzat. Sem sodijo sanacije betonov, fasad, statične ojačitve.
Podjetje se dejavno vključuje v proces načrtovanja streh in teras s predlogi glede tehnično-tehnoloških rešitev in izvedbenih detajlov. Veliko pozornost namenijo stalni kontroli vgrajenih materialov in izvedbi del ter sprotnemu reševanju detajlov. Uporabljajo kakovostne materiale z ustreznimi poročili o preskušanju in certifikati ter najsodobnejšo strojno opremo, ki jim omogoča lažjo, hitrejšo in kakovostnejšo izvedbo.
Pohvalno je vodenje poslovnega procesa in poslovnega sistema. Podjetje zgledno skrbi za izobraževanje ter varstvo in zdravje zaposlenih. Veliko skrb posveča tudi varstvu okolja.
Ravne strehe izvajajo na industrijskih, poslovnih in javnih stavbah: Metal Ravne na Koroškem, NLB TR 2, Hotel Jama v Postojni, LEK Ljubljana, PETROL, Adria Airways, Merkur Vižmarje in Murska Sobota, Zavod Sv. Stanislava v Ljubljani, Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru ter na večstanovanjskih stavbah: Adamičeva 11-13 in Gotska 13 v Ljubljani, Taborska 3 v Grosuplju, naselje Perovo v Kamniku, soseska Javornik in Čečovje na Ravnah na Koroškem.

SODOBNA VGRADNJA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA »Slovenijales«

Podjetje Slovenijales Trgovina je specializirana trgovska veriga z več kot 60-letno tradicijo. Ena izmed njegovih dejavnosti je tudi vgradnja zunanjega stavbnega pohištva iz lesa, umetnih mas – PVC-, aluminija in kombinacije les – aluminij ali PVC – aluminij ter senčil, komarnikov in polic, za kar so letos pridobili certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu. 

Za stavbno pohištvo, ki ga vgrajujejo, imajo ustrezna poročila o preskušanju, izjave o lastnostih in CE oznake. Vgrajujejo predvsem stavbno pohištvo podjetja Jelovica. Ta jim zagotavlja vso strokovno podporo in tehnično-tehnološko pomoč, saj imajo laboratorij in lasten razvoj. Skupaj rešujejo tudi toplotne mostove in druge detajle s področja gradbene fizike.

Pohvalno je, da so skupaj z Jelovico izdelali podrobnejša navodila za sodobno vgradnjo, znano tudi kot vgradnja, skladna s smernico RAL. Navodila so namenjena predvsem montažnim skupinam. Vse rešitve montaže pripravijo v sodelovanju z razvojnim oddelkom v Jelovici (ta ima tudi lastno testirno napravo za preskušanje zrakotesnosti in vodopropustnosti izdelkov) ter s pooblaščenim stokovnjaki tesnilnih sistemov.

Vgradnja stavbnih elementov obsega preverbo pogojev za vgradnjo, določitev višin in odmikov, pozicioniranje in namestitev elementov v odprtino, namestitev trajnih podložk in distančnikov, pritrditev z namenskimi pritrdilnimi sredstvi (vijaki, sidra) v nosilno konstrukcijo in tesnjenje rege v treh ravneh ter fina nastavitev okovja in grobo čiščenje prostorov. Poleg same vgradnje stavbnih elementov ponujajo tudi demontažo starih stavbnih elementov z odvozom, pripravo odprtine z manjšimi zidarskimi deli in izvedbo špalet. Kupcem predajo tudi navodila za vgradnjo in vzdrževanje, garancijski list in primopredajni zapisnik ter jim proti proti plačilu ponujajo vsakoletni servis.

Vsi uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate, upoštevajo sodobna pravila stroke in skrbijo za kakovostno orodje. Priprava delovnega procesa in obvladovanje proizvodnje poteka v skladu s SIST ISO 9001:2008. O poteku del vodijo zapisnik s fotodokumentacijo, prevzem izvedenih del se opravi šele po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika.

 

PODELITEV na mednarodnem sejmu MEGRA v Gornji Radgoni

Na mednarodnem sejmu MEGRA v Gornji Radgoni sta bila že tradicionalno podlejena okoljska certifikata ZKG. Letošnja dobitnika prestižnega priznanja sta Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva "AJM", podjetja AJM – okna – vrata – senčila iz Penice pri Mariboru, in Lokalna prezračevalna naprava "MIKrovent 30 / 60 / 120", podjetja MIK iz Vojnika pri Celju.

Certifikata ZKG sta podelila državni sekretar ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Aleš Cantarutti, in doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl iz Gradbenega inštituta ZRMK, dobitnikoma pa je čestital g. Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma iz Gornje Radgone. 


VGRADNJA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA »AJM«

Podjetje AJM je prvič prejelo priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za vgradnjo stavbnega pohištva že leta 2002, tokratno priznanje je že šesto po vrsti. Ena izmed dejavnosti podjetja AJM je tudi vgradnja zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje. Vgrajujejo stavbne elemente iz lesa, umetnih mas – PVC-, aluminija in kombinacije les – aluminij ali PVC – aluminij ter senčila, komarnike in police.

Za stavbno pohištvo, ki ga vgrajujejo, imajo ustrezna poročila o preskušanju, izjave o lastnostih in CE oznake. Vsi uporabljeni materiali in sistemske rešitve imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate. Priprava delovnega procesa in obvladovanje izvedbe vgradnje poteka v skladu s SIST EN ISO 9001.

Poleg sodobnega načina vgradnje (pogovorno poznanega kot "RAL vgradnja) ponujajo tudi posebne izvedbe glede na značilnosti projekta in tip nosilne konstrukcije. Rešitve pripravijo v sodelovanju s projektantom in proizvajalcem / dobaviteljem profilnih elementov. Dobra stran njihove vgradnje je reševanje toplotnih in zvočnih mostov ter drugih detajlov s področja gradbene fizike, pri čemer se dejavno vključujejo v projekt že v fazi načrtovanja. Pri vgradnji uporabljajo kakovostne materiale, sistemske rešitve in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke.

O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del pa se opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika. Za zagotavljanje servisa in vzdrževanja stavbnega pohištva imajo na razpolago posebej opremljena vozila, kupcem pa proti plačilu nudijo tudi letna servisiranja.

Pohvalno je tudi redno in sistematično izobraževanje / dodatno usposabljanje vseh zaposlenih in tudi pogodbenih monterjev Kot prvi v Sloveniji so pričeli z izobraževanjem monterjev in merilcev glede načinov in postopkov sodobne vgradnje ter tudi prvi pripravili pisna navodila o poteku sodobne vgradnje za monterje. Navodila za vgradnjo stalno sproti nadgrajujejo.

LOKALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA "MIKrovent 30 / 60 / 120"

Podjetje MIK iz Vojnika pri Celju je prejelo certifikat Znak kakovosi v graditeljstvu za lokalno prezračevalno napravo MIKrovent že drugič. Njihov prvi dvocevni prezračevalni sistem z vračanjem toplote z zmogljivostjo 30 m3/h so razvili že pred 10 leti, pred tremi leti pa so pričeli z razvojem zmogljivejših in predvsem učinkovitejših lokalnih rekuperatorjev z zmogljivost 60 in 120 m3/h.

MIKrovent spada v kategorijo proizvodov, ki omogočajo večjo energijsko učinkovitost prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov. Naprava je namenjena zagotavljanju zadostne količine svežega zraka v posameznem prostoru, saj z rekuperacijo toplote dosega izkoristek od 80 do 95 %, odvisno od pretočene količine zraka in s tem izpolnjuje zahteve tehničnih predpisov. Izdelek se lahko vgradi v razširjene okenske okvirje, roletne omarice ali samostojno na steno.

 

Razvojni dosežek (pridobljeni tudi patenti) predstavlja lokalna prezračevalna naprava MIKrovent, ki je v celoti plod domačega znanja. MIKrovent je novost v svetovnem merilu in se ponaša z inovativnimi rešitvami toplotnega križnega izmenjevalnika, ki se ga lahko nadgradi z entalpijskim. V zadnjih letih so spremenili in izboljšali tudi tehnologije vgradnje nekaterih sestavnih komponent. Veliko pozornosti namenjajo zniževanju hrupa, ki ga povzroči delovanje naprave. V napravo vgrajujejo tudi protiradonsko zaščito in kakovostne filtre. Pohvalne so še oblikovalsko-funkcionalne izboljšave – npr. sodoben izgled same naprave in zunanje maske na zidu v barvi fasade, možnost uravnavanja vpihovanja svežega zraka.

Stalne izboljšave uvajajo tudi v proizvodnem procesu, na področju tehničnega svetovanja, servisiranja, marketinga in prodajnih poti, saj so njihove naprave vgrajene širom po svetu. Pri izbiri materialov in sistemov posvečajo veliko pozornost poreklu vgrajenih materialov in produktov, transportu, porabi energije ter življenjski dobi in recikliranju, saj so okoljsko naravnano podjetje.

Pohvalna je tudi investicija in postavitev preskusne komore (laboratorij), kjer lahko simulirajo različne klime (temperatura, vlaga in hitrost kroženja zraka) in na osnovi rezultatov sproti odpravljajo in nadgrajujejo različne rešitve pri razvoju MIKroventa.

Kot odgovorno podjetje veliko truda vlagajo v ozaveščanje in informiranje širše javnosti o pomenu zračenja oz. prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov, kar še posebej velja pri prenovah.

 

PODELITEV NA KONGRESU O CESTAH IN PROMETNI INFRASTRUKTURI v Portorožu

Med podjetja, ki skrbijo za ustrezen strokovni kader ter vlagajo v razvoj in sledijo razvoju stroke, spada tudi Kolektor CPG, dobitnik okoljskega priznanja ZKG za »Razvoj asfaltov z dodatkom granulata gume in vgrajevanje z uporabo najsodobnejše tehnologije«

Prestižno priznanje je bilo podjetju podeljeno 24. oktobra 2018 na Kongresu o cestah in prometni infrastrukturi v Portorožu.Priznanje sta podelila dr. Samo Peter Medved, predsednik DRC Slovenije, in Marijan Prešeren, direktor Gradbenega inštituta ZRMK, priznanje pa je prevzel Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG.


RAZVOJ ASFALTA Z DODATKOM GRANULATA GUME IN VGRAJEVANJE Z UPORABO NAJSODOBNEJŠE TEHNOLOGIJE

Kolektor CPG je prvi v Sloveniji na osnovi uveljavljene tehnologije t.i. »gumi asfalta« uspešno razvil asfaltno zmes, v kateri je dodan bitumen z oznako pmB 22 / 55 - 60, ki je modificiran z dodatkom gume, in tudi izboljšal način vgrajevanja.

Pri razvoju lastnih receptur (verificirane) je bilo treba upoštevati specifične klimatske značilnosti v Sloveniji, prometno varnost (zanesljivost in udobnost vožnje) ter okoljske, družbene (zadovoljstvo naročnikov in uporabnikov) in ekonomske vidike.

Podjetje se lahko pohvali z ustrezno usposobljenim kadrom, lastnim laboratorijem, urejenim obratom za proizvodnjo asfaltnih zmesi in sodobno tehnologijo za vgrajevanje asfaltov. Preverba tehničnih in ostalih lastnosti predmetne asfaltne zmesi je potekala v lastnem laboratoriju ob pomoči zunanjih strokovnjakov in na testnih poljih. Pridobljena so poročila o preskušanju in druga dokazila s strani zunanjih akreditiranih inštitucij.

Vzporedno je podjetje prilagodilo proizvodni proces, ki je zelo zahteven in mora biti natančno načrtovan in voden, ter uskladilo nabavo surovin in transport do mesta vgradnje in tehnologijo vgrajevanja, za kar je nujen dvig nivoja tehničnega znanja, ki se ga doseže s stalnimi dodatnimi usposabljanji.

Najsodobnejša tehnologija za vgrajevanje asfaltov, to je finišer z dodatnim dodajalcem, omogoča višji nivo ravnosti cestišča ter nemoten in hitrejši potek delovnega procesa (večja učinkovitost in ekonomičnost).

Pohvalno je tudi ozaveščanje vseh deležnikov (naročniki, projektanti, nadzorniki, uporabniki) o prednostih tovrstnega asfalta, saj je to novost v našem prostoru. Med poglavitne prednosti sodijo: akustične lastnosti (nižja raven hrupa v grajenem in naravnem okolju), prometna varnost (hitrejše odtekanje vode), manjši ogljični odtis (uporaba gume in žlindre), ravnost cestišča (pogojena s sodobno tehnologijo vgradnje).

Asfalt z dodatkom granulata gume so vgradili na avtocestnih odsekih Divača – Kozina (pred petimi leti) in Koper – Semedela, na hitri cesti Vipava – Ajdovščina in na platoju nekdanje cestninske postaje Log.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.