Zgodovina certifikacijske sheme ZKG

Zgodovina certifikacijske sheme ZKG

Med pomembne instrumente zagotavljanja kakovosti v gradbenem sektorju spadajo certifikacijske sheme, ki imajo v razvitem svetu že dolgo tradicijo, predvsem pa so sinonim za višjo kakovost, zanesljivost, trajnost, okoljsko prijaznost ter varnost za potrošnike in investitorje.
V našem okolju so najbolj poznani Znak kakovosti RAL s skoraj 100 letno tradicijo, Modri angel (prvi okoljski certifikat na svetu), Znak za okolje Evropske unije (EU Ecolabel ali Okoljska marjetica), BREEAM, LEED ter slovenski nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu s skoraj četrt stoletno tradicijo.


Gradbeni inštitut ZRMK je kot vodilna ustanova na tem področju ob podpori pristojnih ministrstev in GZS (predstavnik gospodarstva) leta 1996 razvil sistem in metodologijo nacionalne certifikacijske sheme, imenovane Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, s čimer je bil položen temeljni kamen nacionalnega okoljskega certifikata in istoimenske blagovne znamke. Istega leta so bila razvita še merila za primerjalno vrednotenje / ocenjevanje proizvoda – energetsko učinkovitega okna. S tem je postal inštitut ZKG nadstandardna blagovna znamke, katere simbol je rumeno-oranžno-modra hišica z belo zvezdico, dobro prepoznavna oznaka za celovito kakovost.

Celovita kakovost pomeni več kot zgolj tehnične zahteve, predpisane predpisi in standardi. Označuje kakovost, s katero so pri graditvi zadovoljni vsi: od naročnika, uporabnika, lastnika do širšega družbenega okolja. To je mogoče le takrat, ko merila vključujejo najnovejše in najvišje tehnično-tehnološke zahteve za izdelek / proizvod ali izvedbo storitve, za proizvodnjo in poslovni sistem, za vgradnjo in uporabo, vzpostavitev sistema stalnega razvoja in izboljšav, skrb za varovanje okolja in obvladovanje celotnega življenjskega cikla.
Prva merila in primerjalno vrednotenje / ocenjevanje so bila pripravljena in izvedena za okna, balkonska vrata in panoramske stene s poudarkom na energijski učinkovitosti in prvi trije znaki kakovosti za okna (Okno JELOTERM, proizvajalca Jelovica, iz Škofje Loke, Leseno okno D01, proizvajalca Marles hiše Maribor in Leseno okno INO-68, proizvajalca INLES HRAST iz Ribnice) in izdelke / proizvode so bili podeljeni leta 1997 na mednarodnem sejmu MEGRA v Gornji Radgoni.


Upoštevati je treba, da pred 23 leti še niso bili v veljavi predpisi in standardi na tem področju, ki se nam danes zdijo samoumevni. Prav merila v okviru certifikacijske sheme Znak kakovosti, ukrepi takratne Agencije za učinkovito rabo energije in mrežo ENSVET so pripomogli, da se danes vgrajujejo celo energijsko učinkovitejša okna, kot jih predpisuje veljavni Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in pripadajoča tehnična smernica. Da bi prizadevanja Gradbenega inštituta ZRMK kot izvajalca sheme ZKG čim bolj učinkovito pripomogla k dvigu kakovosti, bi morala pri tem z roko v roki sodelovati tudi država in stroka. Merila za ocenjevanje oken so bila v teh letih dopolnjena že šestkrat, kar dokazuje, da je projekt ZKG dinamičen proces, ki upošteva tehnično tehnološki napredek in višje okoljske vidike.


Zanimivo področje ocenjevanja so bile izvedbe obnov fasad, ostrešij in kritin na stavbah kulturne dediščine. Pri skrbi za kulturno dediščino je zlasti pomembna izvedba, prilagojena veljavnim merilom kulturnih spomenikov, zato sta bila priprava meril in ocenjevanje za to področje zelo zahtevna in vsekakor izstopata iz okvira ostalih ocenjevanj. Poznavanje tradicionalnih materialov, pravilne priprave in uporabe, poznavanje tradicionalnih metod in tehnik izvedb terja izjemno veliko znanja in predvsem izkušenj.


Ob koncu leta 2000 se je začelo tudi ocenjevanje storitev s področja obrtniških in zaključnih del v gradbeništvu. Na tem področju je bilo poznavanje pravil ter tehnik izvedbe še v povojih. Strokovnjaki so se zato morali opirati na tuje standarde, predvsem na nemški DIN.
Narejena je tudi že podlaga za ocenjevanje večstanovanjskih stavb. Priprava teh meril je zelo celovita in predvsem težavna. Potrebno je usklajeno sodelovanje strokovnjakov z več področij. Moči in znanje morajo združiti arhitekti, urbanisti, statiki, potresni inženirji, strokovnjaki s področja bivalnega okolja in gradbene fizike, elektro- in strojni inženirji, tehnologi, ekonomski strokovnjaki, itd.. Čeprav je bilo pilotno ocenjevanje izvedeno, pa je za dokončanje tako zahtevne naloge preprosto zmanjkalo denarja. Zlasti tu bi bila dodatna pomoč države še kako dobrodošla, saj bi bila korist za vso družbo večkratna in dolgoročna.


V vseh teh letih je bilo doslej izvedeno ocenjevanje na šestindvajsetih področjih in na različnih prireditvah podeljenih 180 priznanj. In kaj lahko po desetih letih rečemo o Znaku kakovosti? Neposredni učinki in koristi so seveda zelo težko merljivi. Vsekakor ni mogoče zanikati dejstva, da je na področje graditeljstva v Sloveniji prinesel nekaj novega, proizvajalce in ponudnike storitev je spodbudil k prizadevanjem za večjo kakovost in morda mednje vnesel celo malce tekmovalnega duha. Potrošniki pa se pri tehtanju med množico domačih in tujih ponudnikov laže odločijo za takšno izbiro, ki jim najbolj ustreza.


Seveda kakovost nikoli ni bila poceni. Nemogoče je pričakovati, da bo najkakovostnejši izdelek hkrati najcenejši. Zato je morda največji prispevek znaka kakovosti v tem, da je ob vsesplošni težnji po čim večjem zniževanju stroškov in cen, dosegel ohranitev ali celo izboljšanje splošne ravni kakovosti. Njegov vpliv je viden tudi pri tistih proizvajalcih in ponudnikih storitev, ki ga iz različnih razlogov niso prejeli, saj si v neizprosnem boju za tržne deleže prevelikega zaostajanja za nagrajeno konkurenco ne morejo privoščiti.


V lanskem letu smo zakorakali v novo obdobje, saj smo intenzivno pričeli z razvojem nadgradnje certifikacijske sheme ZKG v smeri podpore višji kakovosti pri energijski prenovi stavb, razogljičenju stavbnega fonda in prodoru zelenih tehnologij v grajeno okolje. Razvojne aktivnosti potekajo pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007), financiran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev projekta (www.care4climate.si)v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor.


Zastavljeni cilji nadgradnje ZKG so ambiciozni; predvidenih je vsaj pet novih vsebin oz. kategorij predmetov ocenjevanja, povezanih z razogljičenjem stavbnega fonda, pri čemer so v prvi vrsti mišljeni ukrepi, ki pripomorejo k množičnosti kakovostne, celovite, nizkoogljične energijske prenove obstoječih stavb.
Idejni predlogi za nove vsebine oz. kategorije so:
• certifikat ZKG za uspešno celovito energetsko prenovo (več)stanovanjske ali javne stavbe,
• storitev uspešnega spodbujanja celovite energijske prenove (npr. večstanovanjskih stavb),
• kakovosten Projekt Energetske Prenove stavbe – PEP,
• učinkovito vzpostavljen sistem kakovosti pri izvajanju energijske prenove stavbe (na gradbišču, pri izvajalcu prenove),
• temeljito - energetsko in protipotresno - prenovo stavbe in
• storitev izvedbe stroškovno učinkovitega (in ponovljivega) paketa ukrepov za energetsko prenovo stavb ali okrožij.


Prijavitelji so lahko lastniki stavbe, upravniki, konzorciji (projektant – izvajalec – upravnik – investitor), izvajalci, podjetja za inženiring, ESCO, finančne ustanove, občine, ponudniki storitev in drugi.

Vse možnosti za nove pobude prepoznavanja kakovosti proizvoda, sklopa proizvodov ali storitve so ta čas odprte.
K sodelovanju pri razvoju nadgradnje novih kategorij ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so vabljeni vsi strokovnjaki z inštitutov, ustanov, gospodarstva in drugi zainteresirani, da bomo s skupnim znanjem in vedenjem razvili sodobna merila za aktualne izzive kakovosti pri prenovi stavb. Svoj interes za sodelovanje ali le za prejem informacij nam prosimo sporočite preko spletne prijave ali e-pošte: zkg@gi-zrmk.si.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.